KIRJAT
Karjalan kansan historian historia
Kirkinen,Nevalainen,Salo.
Hinta 17 €
Hiitolaiset uusille asuinsijoille
toim. Leo Paukkunen 20 €
Finland Riksdagshus
No 489.
Hinta 40 €
Kalevipoeg v.1961
(Kreutzwald)
Hinta 28 €
Suomen uusi eduskunta 1907
Helsingin Kaiku no 21/22.
Hinta 12 €
Itsenäisen Suomen Kenraalikunta 1-2
Numeroitu painos 130 €
Kunnia-Isänmaa
(W E Tuompo)
Hinta 17 €